Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ  ΠΑΙΔΩΝΕ Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των κανονισμών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων 2015-2016 της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και την από 25/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε
το Πρωτάθλημα κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία- Μέλη της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
              2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 25/08/2015 (ημερομηνία αποστολής)σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
              2.2. Το Πρωτάθλημα αρχίζει στις 19/09/2015.
              2.3. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), τη Δευτέρα 07/09/2015 ώρα 17.30΄.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
              3.1. Εάν τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι 20 και πάνω,
το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣ με  γεωγραφικά  κριτήρια.
       3.1.1 Α ΦΑΣΗ
        Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β, Γ, Δ ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
       3.1.2 Β ΦΑΣΗ
         Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2) 
        αγωνίζονται ως  εξής :
        Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε1.
        Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε2.
         Τα 2 πρώτα Σωματεία του Γ ομίλου (Γ1,Γ2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Δ ομίλου (Δ1, Δ2)
        αγωνίζονται ως  εξής :
        Ο  Γ1 αγωνίζεται  με  τον  Δ2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Γ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Γ1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε3.
        Ο  Γ2 αγωνίζεται  με  τον  Δ1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Δ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Δ1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε4.
     3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ημιτελική
        Οι  νικητές  της  Β  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με 
        απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
       Ο  Ε1  αγωνίζεται  με  τον  Ε3.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ1 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ1
       Ο  Ε2  αγωνίζεται  με  τον  Ε4.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ2 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ2
     3.1.4 Δ ΦΑΣΗ  - τελική
      Οι  νικητές  της  Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με
      Απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
       Ο  Ζ1  αγωνίζεται  με  τον  Ζ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  πρώτη  θέση  της  γενικής
             βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  δεύτερη  θέση.
        Επίσης  οι  ηττημένοι  της Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  
       με  απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
             Ο  ΣΤ1  αγωνίζεται  με  τον  ΣΤ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  τρίτη  θέση  της  γενικής
             βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  τέταρτη  θέση
         3.2 Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι από 15 έως 19 
   το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  τρεις  (3)  Ομίλους           
Α' ΦΑΣΗ
Θα αγωνιστούν μεταξύ τους τα Σωματεία κάθε ΟΜΙΛΟΥ δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου.
Β' ΦΑΣΗ
  Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση στην οποία θα  
  συναντηθούν τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1η  και  2η θέση σε κάθε ΟΜΙΛΟ.
  Συγκεκριμένα στη Β φάση θα αγωνιστούν ΕΞΙ (6) Σωματεία.
  Οι αγώνες της Β φάσης θα γίνουν σε διπλές συναντήσεις στην έδρα κάθε Σωματείου και θα  
  καθορίσουν την τελική κατάταξη των έξι πρώτων Σωματείων της βαθμολογίας.
   Στην  Β  Φάση  δεν  μεταφέρονται  τα  αποτελέσματα  των  ομάδων  που  συναντήθηκαν 
  στην  Α  Φάση.
         3.3.Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι μέχρι και 14 Σωματεία
    το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Ομίλους.
   Α' ΦΑΣΗ
      Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
   Β' ΦΑΣΗ
       Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2)   
      αγωνίζονται ως  εξής :
      Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
      πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής
     είναι  ο  Γ1.
     Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
     πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής
     είναι  ο  Γ2.
           Γ ΦΑΣΗ
     Οι  νικητές  της  Β  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονό  αγώνα  σε  ουδέτερη  έδρα  με  απόφαση 
      του  ΔΣ  της  Ένωσης
     Ο νικητής καταλαμβάνει  την    θέση  στη  βαθμολογία.
3.4.  Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα γίνονται ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Γυμναστηρίων και δεν επηρεάζονται εάν συμπίπτουν την ίδια ημέρα αγώνες άλλων τμημάτων (ΑΝΔΡΩΝ ή ΕΦΗΒΩΝ).
ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
              4.1. Για την βαθμολογία και την κατάταξη των ομάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016.
              4.2. Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση του τελικού βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΚΑΣΑΜΑΘ στην αντίστοιχη κατηγορία και συμμετέχει στους Προκριματικούς Αγώνες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΩΝ που θα διοργανώσει η ΕΟΚ.

 ΝΕΑΝΙΔΩΝΕ Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των κανονισμών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων Πρωτ/των 2015-2016 ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, και την από 25/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε
το Πρωτάθλημα κατηγορίας ΕΦΗΒΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 25/08/2015 (ημερομηνία αποστολής)σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2.2. Το Πρωτάθλημα αρχίζει στις 24/10/2015.
2.3. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), τη Δευτέρα 07/09/2015 ώρα 17.30΄.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
3.1. .Εάν τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι 20 και πάνω,
  το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣ με  γεωγραφικά  κριτήρια.
  3.1.1 Α ΦΑΣΗ
Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β, Γ, Δ ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
3.1.2 Β ΦΑΣΗ
Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου(Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου(Β1, Β2)  αγωνίζονται ως  εξής :
Ο  Α1 αγωνίζεται με τον Β2 μέχρι κάποιο σωματείο να σημειώσει δύο νίκες με  πλεονέκτημα έδρας του Α1 (πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε1.
Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον Β1 μέχρι  κάποιο  σωματείο να σημειώσει δύο νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του Β1 (πρώτο παιχνίδι της σειράς στην έδρα  του  Β1 )ο νικητής  είναι  ο  Ε2.
Τα 2 πρώτα Σωματεία του Γ ομίλου (Γ1,Γ2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Δ1, Δ2) αγωνίζονται ως  εξής :
Ο  Γ1 αγωνίζεται  με  τον  Δ2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Γ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Γ1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε3.
Ο  Γ2 αγωνίζεται  με  τον  Δ1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Δ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Δ1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε4.
3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ημιτελική
Οι  νικητές  της  Β  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με  απόφαση του  Δ.Σ.  της  Ένωσης ως  εξής:
Ο  Ε1  αγωνίζεται  με  τον  Ε3.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ1 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ1
Ο  Ε2  αγωνίζεται  με  τον  Ε4.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ2 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ2
3.1.4 Δ ΦΑΣΗ  - τελική
Οι  νικητές  της  Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με  απόφαση του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
Ο  Ζ1  αγωνίζεται  με  τον  Ζ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  πρώτη  θέση  της  γενικής
      βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  δεύτερη  θέση.
Επίσης  οι  ηττημένοι  της Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα με απόφαση του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
      Ο  ΣΤ1  αγωνίζεται  με  τον  ΣΤ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  τρίτη  θέση  της  γενικής
      βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  τέταρτη  θέση
3.2. Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι από 15 έως 19  
το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  τρεις (3)  Ομίλους           
Α' ΦΑΣΗ
Θα αγωνιστούν μεταξύ τους τα Σωματεία κάθε ΟΜΙΛΟΥ δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου.
Β' ΦΑΣΗ
Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση στην οποία θα συναντηθούν τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1η  και  2η θέση σε κάθε ΟΜΙΛΟ.
Συγκεκριμένα στη Β φάση θα αγωνιστούν ΕΞΙ (6) Σωματεία.
Οι αγώνες της Β φάσης θα γίνουν σε διπλές συναντήσεις στην έδρα κάθε Σωματείου και θα καθορίσουν την τελική κατάταξη των έξι πρώτων Σωματείων της βαθμολογίας.
Στην  Β Φάση  δεν  μεταφέρονται  τα  αποτελέσματα  των  ομάδων  που  συναντήθηκαν  στην Α Φάση.
3.3. Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι μέχρι και 14 Σωματεία
το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Ομίλους.
Α' ΦΑΣΗ
   Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
Β' ΦΑΣΗ
   Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2) αγωνίζονται ως  εξής :
  Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
   πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής
  είναι  ο  Γ1.
   Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής είναι  ο  Γ2.
      Γ ΦΑΣΗ
 Οι  νικητές  της  Β  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονό  αγώνα  σε  ουδέτερη  έδρα με  απόφαση του  Δ.Σ. της  Ένωσης.   Ο νικητής καταλαμβάνει  την    θέση  στη  βαθμολογία.
      3.4.Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα γίνονται την προηγούμενη ή την επομένη μέρα από αγώνα κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ του ιδίου Σωματείου. Η Ε.Π. έχει το δικαίωμα να ορίσει διεξαγωγή αγώνων και ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
4.1. Για την βαθμολογία και την κατάταξη των ομάδων ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016.
4.2. Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση του τελικού βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΚΑΣΑΜΑΘ στην αντίστοιχη κατηγορία και συμμετέχει στους Προκριματικούς Αγώνες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ της ΕΟΚ.
 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝΕ Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των κανονισμών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων Πρωταθλημάτων 2015-2016 της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και την από 25/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε
το Πρωτάθλημα κατηγορίας ΠΑΙΔΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία- Μέλη της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
              2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 25/08/2015 (ημερομηνία αποστολής)σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
              2.2. Το Πρωτάθλημα αρχίζει στις 19/09/2015.
              2.3. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), τη Δευτέρα 07/09/2015 ώρα 17.30΄.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
              3.1. Εάν τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι 20 και πάνω,
το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣ με  γεωγραφικά  κριτήρια.
       3.1.1 Α ΦΑΣΗ
        Τα Σωματεία κάθε ομίλου (Α,Β,Γ,Δ )θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
       3.1.2 Β ΦΑΣΗ
         Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2) 
        αγωνίζονται ως  εξής :
        Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε1.
        Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε2.
         Τα 2 πρώτα Σωματεία του Γ ομίλου (Γ1,Γ2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Δ ομίλου (Δ1, Δ2)
        αγωνίζονται ως  εξής :
        Ο  Γ1 αγωνίζεται  με  τον  Δ2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Γ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Γ1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε3.
        Ο  Γ2 αγωνίζεται  με  τον  Δ1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με
         πλεονέκτημα  έδρας  του  Δ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Δ1 ) ο  νικητής
        είναι  ο  Ε4.
     3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ημιτελική
       Οι  νικητές  της  Β  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με
       Απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
       Ο  Ε1  αγωνίζεται  με  τον  Ε3.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ1 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ1
       Ο  Ε2  αγωνίζεται  με  τον  Ε4.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ2 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ2
     3.1.4 Δ ΦΑΣΗ  - τελική
      Οι  νικητές  της  Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με
      απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Ένωσης ως  εξής:
       Ο  Ζ1  αγωνίζεται  με  τον  Ζ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  πρώτη  θέση  της  γενικής
             βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  δεύτερη  θέση.
        Επίσης  οι  ηττημένοι  της Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  
       με  απόφαση  του  Δ.Σ.  της  Ένωσης ως  εξής:
             Ο  ΣΤ1  αγωνίζεται  με  τον  ΣΤ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  τρίτη  θέση  της  γενικής
             βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  τέταρτη  θέση.
         3.2 Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι από 15 έως 19 
   το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  τρεις (3)  Ομίλους           
Α' ΦΑΣΗ
Θα αγωνιστούν μεταξύ τους τα Σωματεία κάθε ΟΜΙΛΟΥ δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου.
Β' ΦΑΣΗ
  Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση στην οποία θα  
  συναντηθούν τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1η  και  2η θέση σε κάθε ΟΜΙΛΟ.
  Συγκεκριμένα στη Β φάση θα αγωνιστούν ΕΞΙ (6) Σωματεία.
  Οι αγώνες της Β φάσης θα γίνουν σε διπλές συναντήσεις στην έδρα κάθε Σωματείου και θα  
  καθορίσουν την τελική κατάταξη των έξι πρώτων Σωματείων της βαθμολογίας.
   Στην  Β  Φάση  δεν  μεταφέρονται  τα  αποτελέσματα  των  ομάδων  που  συναντήθηκαν 
  στην  Α  Φάση.
         3.3.Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι μέχρι και 14 Σωματεία
   το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Ομίλους.
   Α' ΦΑΣΗ
      Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
   Β' ΦΑΣΗ
       Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2)   
      αγωνίζονται ως  εξής :
      Ο  Α1 αγωνίζεται με τον Β2 μέχρι κάποιο σωματείο να σημειώσει δύο νίκες με πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής είναι  ο  Γ1.
     Ο  Α2 αγωνίζεται με τον Β1 μέχρι κάποιο  σωματείο να σημειώσει δύο νίκες με πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής είναι  ο  Γ2.
           Γ ΦΑΣΗ
     Οι  νικητές  της  Β  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονό  αγώνα  σε  ουδέτερη  έδρα με  απόφαση 
    του  ΔΣ  της  Ένωσης.
     Ο νικητής καταλαμβάνει  την    θέση  στη  βαθμολογία.
3.4.  Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα γίνονται ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Γυμναστηρίων και δεν επηρεάζονται εάν συμπίπτουν την ίδια ημέρα αγώνες άλλων τμημάτων (γυναικών ή νεανίδων).
ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
              4.1. Για την βαθμολογία και την κατάταξη των ομάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στη Γενική Προκήρυξη Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016.
              4.2. Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση του τελικού βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΚΑΣΑΜΑΘ στην αντίστοιχη κατηγορία και συμμετέχει στους Προκριματικούς Αγώνες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ που θα διοργανώσει η ΕΟΚ.


ΓΥΝΑΙΚΩΝ 


Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των κανονισμών της ΕΟΚ, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΟΚ περιόδου 2015-2016, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016 και την από 25/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε
το Πρωτάθλημα κατηγορίας ΓΥΝΑΙΚΩΝ περιόδου 2015-2016 με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο Πρωτάθλημα αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα Σωματεία– Μέλη της Ένωσης που διατηρούν τμήμα ΓΥΝΑΙΚΩΝ, εκτός αυτών που συμμετέχουν σε Εθνικές κατηγορίες.
ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
              2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 25/08/2015 (ημερομηνία αποστολής) με συστημένη επιστολή και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
              2.2. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της Ένωσης (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), τη Δευτέρα  07/09/2015 ώρα 17:30.
              2.3. Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει στις 13/02/2016.
ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
              3.1. Τα Σωματεία θα συγκροτήσουν έναν (1) Όμιλο και θα αγωνιστούν μεταξύ τους σύμφωνα με το άρθρο 6 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
ΑΡΘΡΟ 4: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ –  ΑΝΟΔΟΣ
              4.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Για τη βαθμολογία και την κατάταξη των ομάδων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016.
              4.2. ΑΝΟΔΟΣ
Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη, αναδεικνύεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ κατηγορίας ΓΥΝΑΙΚΩΝ και θα διεκδικήσει την άνοδό της στην Α2 Εθνική κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγρ. ιγ΄ της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου