Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΦΗΒΩΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΕ Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των κανονισμών της ΕΟΚ, των Γενικών Προκηρύξεων Πρωτ/των 2015-2016 ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, και την από 25/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε
το Πρωτάθλημα κατηγορίας ΕΦΗΒΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 με τους παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1:          ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
   Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να πάρουν μέρος όλα τα Σωματεία-Μέλη της Ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 2:ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
   2.1. Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 25/08/2015(ημερομηνία αποστολής)σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
   2.2. Το Πρωτάθλημα αρχίζει στις 26/09/2015.
   2.3. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), τη Δευτέρα 07/09/2015 ώρα 17.30΄.
ΑΡΘΡΟ 3:ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
   3.1. .Εάν τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή είναι 20 και πάνω,
  το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΟΜΙΛΟΥΣ με  γεωγραφικά  κριτήρια.
  3.1.1 Α ΦΑΣΗ
Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β, Γ, Δ ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
3.1.2 Β ΦΑΣΗ
Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2)  αγωνίζονται ως  εξής :
Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε1.
Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε2.
Τα 2 πρώτα Σωματεία του Γ ομίλου (Γ1,Γ2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Δ1, Δ2)  αγωνίζονται ως  εξής :
Ο  Γ1 αγωνίζεται  με  τον  Δ2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Γ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Γ1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε3.
Ο  Γ2 αγωνίζεται  με  τον  Δ1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Δ1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Δ1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Ε4.
3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ημιτελική
Οι νικητές της Β Φάσης θα αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με  απόφαση του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
Ο  Ε1  αγωνίζεται  με  τον  Ε3.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ1 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ1.
Ο  Ε2  αγωνίζεται  με  τον  Ε4.  Ο  νικητής  είναι  ο  Ζ2 και  ο  ηττημένος  είναι  ο  ΣΤ2.
3.1.4 Δ ΦΑΣΗ  - τελική
Οι  νικητές  της  Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με  απόφαση του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
Ο  Ζ1  αγωνίζεται  με  τον  Ζ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  πρώτη  θέση  της  γενικής βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  δεύτερη  θέση.
Επίσης  οι  ηττημένοι  της Γ  Φάσης  θα  αγωνιστούν  σε μονούς  αγώνες  σε  ουδέτερη  έδρα  με απόφαση  του  ΔΣ  της  Ένωσης ως  εξής:
      Ο  ΣΤ1  αγωνίζεται  με  τον  ΣΤ2.  Ο  νικητής  καταλαμβάνει  την  τρίτη  θέση  της  γενικής βαθμολογίας  και  ο  ηττημένος  την  τέταρτη  θέση.
   3.2. Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι από 15 έως 19  
το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε  τρεις (3)  Ομίλους           
Α' ΦΑΣΗ
Θα αγωνιστούν μεταξύ τους τα Σωματεία κάθε ΟΜΙΛΟΥ δύο φορές, δηλαδή από μία φορά στην έδρα του κάθε Σωματείου.
Β' ΦΑΣΗ
Αφού ολοκληρωθούν οι αγώνες της Α φάσης θα ακολουθήσει η Β φάση στην οποία θα συναντηθούν τα Σωματεία που θα καταλάβουν την 1η  και  2η θέση σε κάθε ΟΜΙΛΟ.
Συγκεκριμένα στη Β φάση θα αγωνιστούν ΕΞΙ (6) Σωματεία.
Οι αγώνες της Β φάσης θα γίνουν σε διπλές συναντήσεις στην έδρα κάθε Σωματείου και θα καθορίσουν την τελική κατάταξη των έξι πρώτων Σωματείων της βαθμολογίας.
Στην Β Φάση δεν μεταφέρονται τα αποτελέσματα των ομάδων που συναντήθηκαν  στην Α Φάση.
   3.3. Εάν ο αριθμός των Σωματείων που θα δηλώσουν συμμετοχές είναι μέχρι και 14 Σωματεία
το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο Ομίλους.
Α' ΦΑΣΗ
   Τα Σωματεία κάθε ομίλου  (Α, Β ) θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.
Β' ΦΑΣΗ
   Τα 2 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2) και τα 2 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2) αγωνίζονται ως  εξής :
   Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής είναι  ο  Γ1.
   Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής είναι  ο  Γ2.
   Γ ΦΑΣΗ
   Οι νικητές της Β Φάσης θα αγωνιστούν σε μονό αγώνα σε ουδέτερη έδρα με απόφαση του  ΔΣ  της  Ένωσης.  Ο νικητής καταλαμβάνει  την    θέση  στη  βαθμολογία.
      3.4.Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα γίνονται την προηγούμενη ή την επομένη μέρα από αγώνα κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ του ιδίου Σωματείου. Η Ε.Π. έχει το δικαίωμα να ορίσει διεξαγωγή αγώνων και ΤΕΤΑΡΤΗ.
ΑΡΘΡΟ 4:ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ
   4.1. Για την βαθμολογία και την κατάταξη των ομάδων ισχύει το άρθρο 7 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016.
   4.2. Το Σωματείο που θα καταλάβει την πρώτη θέση του τελικού βαθμολογικού πίνακα, αναδεικνύεται ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΕΚΑΣΑΜΑΘ στην αντίστοιχη κατηγορία και συμμετέχει στους Προκριματικούς Αγώνες του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΦΗΒΩΝ της ΕΟΚ.
ΑΡΘΡΟ 5:ΓΗΠΕΔΑ   ΑΓΩΝΩΝ
Κάθε  Σωματείο  υποχρεούται  να  δηλώσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει  και  εφεδρικό  γήπεδο,  τα οποία  πρέπει  να  έχουν  την άδεια  λειτουργίας  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.
Σε  περίπτωση  που  Σωματείο  δεν  διαθέτει  δικό  του  κλειστό  γήπεδο,  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλει  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο,  με  το  οποίο  του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνει  σαν  έδρα.  Επίσης  να  αποστείλει  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  το  έγγραφο  με  την  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  την  άδεια  λειτουργίας  του  κλειστού  γηπέδου  που  θα  χρησιμοποιήσει  σαν  έδρα.
Εάν  κάποιο  Σωματείο  αδυνατεί  να  εξασφαλίσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  οι  αγώνες  του  θα τελούνται  σε  γήπεδα  που  θα  ορίζονται  από  την  ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις ,  είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο,  που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.
Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων του  Πρωταθλήματος  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.
Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.
Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.
Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.
ΑΡΘΡΟ 6:    ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ
Οι ενστάσεις και εφέσεις υποβάλλονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΟΚ και το άρθρο 11 της Γ.Π.Π./ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
Πρέπει να βεβαιωθούν από το ενδιαφερόμενο Σωματείο μέσα σε 48 ώρες (σφραγίδα ΕΛΤΑ) από την τέλεση του αγώνα, με έγγραφο υπόμνημα συνοδευόμενο με παράβολο 20,00 €.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
7.1.Κυρώσεις από παραίτηση
Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα και υποβάλλει παραίτηση μετά την κλήρωση των αγώνων, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί της ΕΟΚ,(αποκλεισμός-μηδενισμός) αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα την επόμενη περίοδο 2016-17.
7.2  Κυρώσεις λόγω αποκλεισμού
Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δεν συμμετέχει σε δύο αγώνες του Πρωταθλήματος ΕΦΗΒΩΝ είτε από παραίτηση είτε από μη προσέλευση της ομάδας, αποκλείεται από τη συνέχεια της συμμετοχής του στο συγκεκριμένο Πρωτάθλημα και αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου (2016-17) .
7.3  Κυρώσεις από κακή συμμετοχή
Σε περίπτωση που Σωματείο χρησιμοποιήσει αθλητή μεγαλύτερης ηλικίας στο Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ, εκτός των κυρώσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί της ΕΟΚ, θα τιμωρείται και θα αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2016-17)  .
7.4  Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία
Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας πέραν των κυρώσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί, μηδενισμός  και  αφαίρεση  δύο (2) βαθμών ,επιβάλλονται κυρώσεις και στον προπονητή του υπαιτίου Σωματείου.
Σε υποτροπή, το υπαίτιο Σωματείο αποκλείεται από το Πρωτάθλημα ΕΦΗΒΩΝ της περιόδου που έγινε η παράβαση και αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί από το αντίστοιχο  πρωτάθλημα της επόμενης αγωνιστικής περιόδου (2016-17).
7.5Η Ένωση, ως Διοργανώτρια Αρχή των Πρωταθλημάτων της, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για πλαστοπροσωπία ή κακή συμμετοχή αθλητών ή αθλητριών χωρίς απαραίτητα να έχει υποβληθεί αντίστοιχη ένσταση.
ΑΡΘΡΟ 8:                   ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
Στο Πρωτάθλημα αυτό δικαιούνται να συμμετέχουν αθλητές που έχουν γεννηθεί αποκλειστικά και μόνο τα έτη  1998 και 1999   και νεότεροι.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα σχετικά άρθρα των Γ.Π.Π. της ΕΟΚ(άρθρο 4) και της ΕΚΑΣΑΜΑΘ(άρθρο 3 παραγρ.3.2.2).

ΑΡΘΡΟ 9 :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τις αποζημιώσεις των Διαιτητών, Κριτών, Γυμνασίαρχων όλων των αγώνων της κατηγορίας, που θα γίνουν στην έδρα τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου