Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

ΚΙΝΗΣΕΙΣ Νο 2 συνεχή ροή νέων....

Μπορεί να είμαστε μόλις στις αρχές του ΙΟΥΛΙΟΥ και ήδη υπάρχει έντονη κινητικότητα στις ομάδες.
Στο σύνολό τους οι ομάδες έχουν μπει στη λογική μιας οικονομικής διαχείρισης με όσο το δυνατόν στελέχωσης τους από νέους παίκτες ή από αυτούς που έφυγαν λόγω ανόδου των ομάδων τους όπως συμβαίνει στην Καβάλα μετά την άνοδο του ΓΣΕ.