Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2015

ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΝΔΡΩΝ 15-16




Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των Κανονισμών της ΕΟΚ, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΟΚ περιόδου 2015-2016, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2015-2016 και την από 25/07/2015 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,
π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε
το Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ ΑΝΔΡΩΝ αγωνιστικής περιόδου 2015-2016 με τους παρακάτω όρους:
   ΑΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
                1.1. Στο Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ ΑΝΔΡΩΝ συμμετέχουν προαιρετικά τα Σωματεία  κατηγορίας Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ καθώς και  τα  σωματεία  της  ένωσης  που  μετέχουν  στο πρωτάθλημα  της  Γ΄ εθνικής κατηγορίας  ΕΟΚ  με  ομάδα  αποτελούμενη  από  αθλητές  γεννημένους  το 1995  και  νεότερους
   ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
                2.1. Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑθ ΑΝΔΡΩΝ, πρέπει να συμπληρώσουν την εσώκλειστη δήλωση και να την επιστρέψουν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 25/08/2015 (ημερομηνία αποστολής).
                2.2. Η έναρξη του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών ορίζεται για την 17/10/2015.
                2.3. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), το Δευτέρα 07/09/2015 ώρα 17:30.
   ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΚΑΣΑΜΑΘ ΑΝΔΡΩΝ
                3.1. Τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή θα αγωνιστούν σε δύο ομίλους(Α , Β) χωρισμένα  με γεωγραφικά κριτήρια .
Για την ανάδειξη της Κυπελλούχου ομάδας περιόδου 2015-2016 θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω φάσεις:
           3.1.1. 1η ΦΑΣΗ
Θα πάρουν μέρος τα Σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή και θα αγωνιστούν στον όμιλο  που  θα  αγωνιστούν, ύστερα από κλήρωση, σε ζευγάρια με σύστημα απλού αποκλεισμού (Νοκ-Αουτ), δηλαδή οι ηττημένοι θα αποκλείονται από τις επόμενες συναντήσεις, μέχρι να μείνουν δύο (2) Σωματεία.
           3.1.2. 2η ΦΑΣΗ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΣ
Τα δύο σωματεία του Α ομίλου(Α1,Α2) και τα δύο σωματεία του  Β ομίλου(Β1,Β2)  θα  αγωνιστούν  ως  εξής :
        Ο Α1 αγωνίζεται με τον Β2 σε ουδέτερη έδρα με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης  και ο   νικητής είναι  ο  Γ1.
          Ο Α2 αγωνίζεται με τον Β1 σε ουδέτερη έδρα με απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης και  ο
          νικητής είναι  ο  Γ2.
           3.1.3. 3η ΦΑΣΗ  ΤΕΛΙΚΟΣ
           Ο  Γ1  αγωνίζεται με τον Γ2 σε ουδέτερη έδρα με απόφαση  του Δ.Σ. της Ένωσης και
          ο  νικητής είναι ο κυπελλούχος της Ένωσης για το 2016.
Ο τελικός θα γίνει στην έδρα της Ένωσης ή σε πόλη που θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. ανάλογα με τις ομάδες που θα συμμετάσχουν στον τελικό. 
   ΑΡΘΡΟ 4: ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ
                4.1. Οι αγώνες του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών μέχρι και την 1η φάση θα διεξαχθούν σε Κλειστά γυμναστήρια, που θα δηλωθούν από τα Σωματεία, με γηπεδούχο εκείνο που θα κληρωθεί πρώτο σε κάθε ζεύγος.
           4.1.1.Κάθε  Σωματείο  υποχρεούται  να  δηλώσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει  και  εφεδρικό  γήπεδο,  τα οποία  πρέπει  να  έχουν  την άδεια  λειτουργίας  με  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης.
Σε  περίπτωση  που  Σωματείο  δεν  διαθέτει  δικό  του  κλειστό  γήπεδο,  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλει  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο,  με  το  οποίο  του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνει  σαν  έδρα.  Επίσης  να  αποστείλει  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  το  έγγραφο  με  την  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  την  άδεια  λειτουργίας  του  κλειστού  γηπέδου  που  θα  χρησιμοποιήσει  σαν  έδρα.
Εάν  κάποιο  Σωματείο  αδυνατεί  να  εξασφαλίσει  κλειστό  γήπεδο,  σαν  έδρα  του,  οι  αγώνες  του  θα τελούνται  σε  γήπεδα  που  θα  ορίζονται  από  την  ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω  προϋποθέσεις ,  είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο,  που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.
Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων του  Πρωταθλήματος  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.
Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.
Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.
Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.
   ΑΡΘΡΟ 5: ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ
                5.1. Στο Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές που πληρούν τις προϋποθέσεις του ισχύοντος αθλητικού Νόμου και των Κανονισμών της ΕΟΚ.
                5.2. Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 3, παράγραφος 3.2.1 της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ.
                5.3. Κάθε Σωματείο έχει το δικαίωμα να παρατάσσει σε κάθε αγώνα, μέχρι και 12 αθλητές.
   ΑΡΘΡΟ 6: ΜΠΑΛΕΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τα γηπεδούχα Σωματεία υποχρεούνται να προμηθεύουν τις φιλοξενούμενες ομάδες, για τις ανάγκες της προθέρμανσης των αθλητών τους, με έξι (6) τουλάχιστον μπάλες, όμοιες με αυτήν που θα χρησιμοποιηθεί στον αγώνα.
   ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ
7.1.Κυρώσεις από παραίτηση
Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Κύπελλο και υποβάλει παραίτηση μετά την κλήρωση των αγώνων, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπουν οι Κανονισμοί της ΕΟΚ (αποκλεισμός-μηδενισμός), αφαιρούνται δύο (2) βαθμοί από το πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει.
7.2  Κυρώσεις από κακή συμμετοχή
Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο –κατηγορίας  ΑΝΔΡΩΝ- χρησιμοποιήσει σε αγώνα αθλητές μεγαλύτερης ηλικίας (άρθρο 4 Ειδικής Προκήρυξης  Ανδρών), μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα και  επιβάλλεται  ποινή  αφαίρεσης  δύο (2) βαθμών από  το πρωτάθλημα ΑΝΔΡΩΝ στο οποίο συμμετέχει.
7.3 Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία
Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας πέραν των κυρώσεων που προβλέπουν οι Κανονισμοί, μηδενισμός  και  αφαίρεση  δύο (2) βαθμών, επιβάλλονται κυρώσεις και στον προπονητή του υπαιτίου Σωματείου.
Σε υποτροπή, το υπαίτιο Σωματείο αποκλείεται από το Κύπελλο της περιόδου που έγινε η παράβαση και αφαιρούνται πέντε (5) βαθμοί από το πρωτάθλημα Ανδρών που συμμετέχει το συγκεκριμένο Σωματείο .
7.4 Η Ένωση, ως Διοργανώτρια Αρχή των Πρωταθλημάτων της, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για πλαστοπροσωπία ή κακή συμμετοχή αθλητών χωρίς απαραίτητα να έχει υποβληθεί αντίστοιχη ένσταση.



   ΑΡΘΡΟ 8: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ
Οτιδήποτε αφορά την αναβολή των αγώνων αναφέρεται στο άρθρο 50 των Κανονισμών της ΕΟΚ.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αγώνας που αναβλήθηκε μπορεί να ορισθεί μέσα στις 24 προσεχείς ώρες, από την αρχική ημερομηνία τέλεσής του.
   ΑΡΘΡΟ 9: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
                9.1. Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 54 των Κανονισμών της ΕΟΚ, πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από παράβολο 20,00 €.
           9.1.1. Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα Α & Β βαθμού.
           9.1.3. Οι αποφάσεις της παραγράφου 9.1.2 προσβάλλονται με προσφυγή ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.
           9.1.4. Τα Σωματεία που μετέχουν στο Κύπελλο καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, των καταστατικών, των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑθ (με βάση τους οποίους διεξάγεται το Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ ΕΟΚ & ΕΚΑΣΑΜΑΘ, Σωματείων και αθλητών) μόνο τα Διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.
ΑΡΘΡΟ 10: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Τα Σωματεία είναι υποχρεωμένα να καταβάλουν τις αποζημιώσεις των Διαιτητών, Κριτών, Γυμνασίαρχων όλων των αγώνων της κατηγορίας, που θα γίνουν στην έδρα τους.
ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Υπενθυμίζονται στα Σωματεία οι διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (Νόμος 2725/99 άρθρο 31 & Υπουργ. Αποφ. 11671/05).
ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΑΘΛΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Στο Σωματείο που θα κατακτήσει το Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές του αναμνηστικά διπλώματα.
Στη φιναλίστρια ομάδα θα απονεμηθεί Κύπελλο με δίπλωμα, στους δε αθλητές της αναμνηστικά διπλώματα.
ΑΡΘΡΟ 13: ΓΕΝΙΚΑ
             13.1. Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο) για τη μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
             13.2. Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή του Κυπέλλου ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών και που δεν προβλέπεται από την παρούσα, τη Γενική Προκήρυξη, τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


                              ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ                                                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου